Одбрана докторске дисертације (Евица Антонијевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Евица Антонијевић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Антидотска ефикасност новосинтетисаних оксима К203 и К027 код пацова акутно трованих дихлорвосом"

Јавна одбрана је заказана за уторак 15.10.2019. у Свечаној сали Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у 12h, пред Комисијом у следећем саставу:

  • др сц. Биљана Антонијевић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, ментор
  • др сц. Данијела Ђукић-Ћосић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • др сц. Славица Вучинић, редовни професор, Универзитет одбране у Београду, Медицински факултет Војномедицинске академије