Одбрана докторске дисертације (Реља Суручић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата Суручић Реље под насловом:

„Хемијска карактеризација и фармаколошки скрининг етарских уља биљних врста Сесели грациле Wалдст. & Кит и Сесели палласии Бессер (Апиацеае)”

Јавна одбрана је заказана за понедељак, 14.10.2019. године, у 11.00 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Нада Ковачевић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф. др Татјана Кундаковић - Васовић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф. др Слободан Миловановић, реедовни професор, Универзитет у Источном Сарајеву - Медицински факултет
  • Проф. др Свјетлана Стоисављевић - Шатара, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци -Медицински факултет