Одбрана докторске дисертације (Јасминa Шљивић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да ће у петак 11.10.2019. у 10х у Свечаној Сали Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, бити одржана јавна одбрана докторске дисертације мр пхарм. Јасмине Шљивић, под називом:

„Примена мултикритеријумске оптимизације и концепта дизајна квалитета у развоју метода течне хроматографије под ултрависоким притиском и мицеларне течне хроматографије за праћење стабилности цилазаприла и хидрохлоротиазида“ пред комисијим у саставу:

  • Др сц. Мира Зечевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, ментор
  • Др сц. Биљана Оташевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др сц. Ана Протић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др сц. Анђелија Маленовић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др сц. Алија Узуновић, ванредни професор, Фармацеутски факултет Универзитета у Тузли