Одбрана докторске дисертације (Тумпа Ања)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће магистар фармације Тумпа Ања јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Теоријско и емпиријско моделовање ретенционог понашања оланзапина у течној хроматографији хидрофилиних интеракција“

Јавна одбрана заказана је за четвртак, 4. 7. 2019. године у 16.00 ч у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирјана Меденица, редовни професор у пензији, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Биљана Стојановић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Зорица Станимировић, ванредни професор, члан комисије, Универзитет у Београду - Математички факултет