Курс континуиране едукације: Савремена терапија канцера са аспекта молекуларних механизама дејстава

На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, 22. јуна 2019. године у трајању од 9:15 - 17:00 одржаће се курс континуиране едукације прве категорије "Савремена терапија канцера са аспекта молекуларних механизама дејстава".

Циљеви овог курса су: усвајање знања о аспектима молекуларних механизама дејства, токсичности, селективности, превазилажења резистенције, фармакокинетике и безбедности постојећих лекова, као и оних који се ускоро могу очекивати у клиничкој пракси; стицање знања о новим антиканцерским лековима који делују на туморогенезу, ангиогенезу и метастазу канцера, као и лековима који делују на епигенетском и генетском нивоу; стицање знања о новим биолошким лековима са аспекта молекуларних механизама дејства, фармакокинетичких и токсичних ефеката; стицање знања о лековима за лечење специфичних канцера (ПАРП инхибитори); стицање знања о лековима који се користе при трансплантацији матичних ћелија хематопоезе.

Детаљан програм курса  са именима предавача и начином пријављивања налази се у прилогу.