Одбрана докторске дисертације (Стана Убавић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипломирани фармацеут Стана Убавић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Испитивање здравствене писмености родитеља и разумевања информација о употреби лекова код деце у предшколском узрасту“

Јавна одбрана је заказана за петак, 29.03.2019. године у 12.00 часова у амфитеатру А3 Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Душанка Крајновић, ванредни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Проф др Александра Јовић-Вранеш, ванредни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет
  3. Проф. др Љиљана Тасић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  4. Проф. др Наташа Богавац-Станојевић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  5. Проф. др Маја Томић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет