Одбрана докторске дисертације (Ушјак Љубош)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипломирани фармацеут Ушјак Љубош јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

Хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних таксона рода Heracleum L. (Apiaceae), аутохтоних за југоисточну Европу

Јавна одбрана је заказана за уторак, 19.03.2019. године у 14,15 часова у амфитеатру А4, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1. Проф.др Силвана Петровић, редовни професор , ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Милица Дробац, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Марина Соковић, научни саветник, Универзитет у Београду – Институт за биолошка  истраживања „Синиша Станковић“
  4. Др сц. Татјана Станојковић, виши научни саветник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
  5. Др сц. Марјан Никетић, научни и музејски саветник, Природњачки музеј, Београд