Одбрана докторске дисертације (Бојана Голубовић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипломирани фармацеут Бојана Голубовић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Популациони приступ фармакокинетичкој анализи такролимуса и сиролимуса у пацијаната са трансплантираним бубрегом”

Јавна одбрана заказана је за среду 06.03.2019. године у 10,30 х у амфитеатру А4 на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету пред Комисијом у саставу:

  1. Др сц. Бранислава Миљковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Др сц. Вишња Лежаић, редовни професор, Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  3. Др сц. Катарина Вучићевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Др сц. Сандра Везмар Ковачевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Др. сц. Соња Вучковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет