Одбрана докторске дисертације (Тамара Гојковић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара Гојковић Тамаре, под насловом:

Значај одређивања маркера синтезе и апсорпције холестерола код здравих испитаника и пацијената са исхемијском болешћу срца".

Јавна одбрана је заказана за уторак, 25.12.2018. године у 11.00 часова у амфитеатру А2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Зорана Јелић-Ивановић, професор емеритус , ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Слађана Шобајић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Димитра Калимановска-Оштрић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  4. Проф.др Александра Зељковић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Проф.др Јелена Векић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет