Обавештење о приступном предавању пријављених кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик)

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду обавештава све заинтересоване да ће се дана 16.11.2018. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд, у Свечаној сали одржати приступно предавање кандидата који су се пријавили на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на предметима: Страни језик фармацеутске струке – енглески језик, Страни језик струке – енглески језик (у медицинској биохемији са применом у фармацији) и Страни језик у академској и професионалној комуникацији – енглески језик, који је објављен у листу “Послови” бр. 769 дана 21.03.2018. године.

Пријављени кандидати у својству предавача: 

  1.  Др Леонтина Керничан, дипломирани професор енглеског језика у 10:00-11:00 часова
  2.  Др Јелена Ракић, дипломирани професор енглеског језика у 11:00-12:00 часова

Пред Комисијом у саставу: 

  1.  Др Ивана Трбојевић, ванредни професор, Катедра за англистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду
  2.  Др Катарина Расулић, ванредни професор, Катедра за англистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду
  3.  Др Весна Половина, редовни професор, Катедра за општу лингвистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Тема предавања:

  • Специфичности наставе вокабулара на факултетима здравствене струке