Odbrana doktorske disertacije (Jelena Srbljanović)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Србљановић Јелене, под насловом:

„ Испитивање антималаријског потенцијала новосинтетисаних аминохинолина у ин витро и ин виво системима „

Јавна одбрана је заказана за среду 10.10.2018. године у 11.00 часова у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Марина Миленковић, редовни професор , ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др Олгица Ђурковић-Ђаковић, научни саветник, ментор, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
  • Академик проф.др Богдан Шолаја, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Хемијски факултет