Одбрана докторске дисертације (Милица Миљковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипл. фарм. - мед. биохем. Милица Миљковић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Оксидативно-стресни статус у крви и липопротеинским фракцијама пацијената са хроничном болешћу бубрега"

Јавна одбрана је заказана за недељу 30.09.2018. године у 12,00 часова у амфитеатру бр. 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Јелена Котур-Стевуљевић, редовни професор , ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Дарко Черне, редовни професор, Универзитет у Љубљани – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Александра Стефановић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Доц.др Јелена Векић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет