Одбрана докторске дисертације (Ива Перовић Благојевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће спец. медицинске биохемије Ива Перовић Благојевић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Утицај редокс дисбаланса и инфламације на активност ензима параоксоназе 1 и његову дистрибуцију на липопротеинима високе густине у синдрому полицистичних јајника – ефекат на кардиоваскуларни ризик".

Јавна одбрана је заказана за четвртак 27.09.2018. године у 8,30 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Светлана Игњатовић, редовни професор , ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Јелена Котур-Стевуљевић, редовни професор, ментор,  Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Ђуро Мацут, ванредни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  4. Доц.др Јелена Векић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет