Одбрана докторске дисертације (Живка Малић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће маг. фарм. Живка Малић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Фактори ризика за настанак и развој хроничне опструктивне болести плућа повезани са оксидативним стресом у популацији Србије".

 Јавна одбрана је заказана за четвртак 27.09.2018. године у 10,00 часова у амфитеатру бр. 3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Александра Топић, редовни професор , ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Др Ђорђе Француски, виши научни сарадник, ментор, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду
  3. Проф.др Зорица Лазић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу
  4. Др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду