Одбрана докторске дисертације (Вања Тодоровић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће маг. фарм. Вања Тодоровић јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Испитивање антиоксидативног и антимикробног потенцијала какао праха и његовог утицаја на понашање мишева након краткотрајне и дуготрајне суплементације"

Јавна одбрана је заказана за среду 26.09.2018. године у 19 часова у амфитеатру бр. 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Слађана Шобајић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др Борис Шакић, Associate Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Neurosciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada (Visiting Professor, Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia)
  4. Проф.др Бато Кораћ, ванредни професор, Универзитет у Београду – Биолошки факултет