Одбрана докторске дисертације (Бојан Павловић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипломирани фармацеут Бојан Павловић  јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Сазревање и функција хуманих дендритских ћелија добијених од моноцита скраћењем времена диференцијације“

Јавна одбрана је заказана за петак, 21.09.2018. године у 13.00 часова у учионици (А5) Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Зорица Стојић-Вуканић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Др Сергеј Томић, научни сарадник, ментор, Универзитет у Београду - Институт за примену нуклеарне енергије
  3. Проф. др Невена Арсеновић Ранин, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет