Обавештење о приступном предавању пријављених кандидата за избор у звање доцента за научну област Броматологија

Кандидат: др сц. Невена Ивановић

Научна област: Броматологија

Назив предавања: Контаминанти хране који ометају функцију ендокриног система

Комисија:

  1. Проф. др Иван Станковић, редовни професор, Катедра за броматологију, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  2. Проф. др Брижита Ђорђевић, редовни професор, Катедра за броматологију, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Рајна Минић, виши научни сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме Торлак

Место и време одржавања предавања: Рачунарска сала, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, 09.11.2018. у 10h.