Курс континуиране едукације: „Валидација и верификација метода“

Курс континуиране едукације: „Валидација и верификација метода“ акредитован је од стране Здравственог савета Републике Србије у јануару 2018. г. (евиденциони број курса Г18/18). Курс ће се одржати 17. новембра 2018.г. на Фармацеутском факултету у Београду, Војводе Степе 450, са почетком у 9h. Курс је комбинација предавања и практичног рада на рачунарима у малим групама уз дискусију. 

Циљ програма овог курса континуиране едукације је да полазници кроз предавања и вежбе стекну нова и унапреде већ постојећа знања о валидацији аналитичких метода, мерној несигурности и следљивости резултата испитивања. Програм је осмишљен у сврху оспособљавања полазника за самостално извођење валидације аналитичких метода.

Курс је намењен лабораторијском особљу које је задужено за валидацију метода, аналитичарима који су одговорни за извођење метода, особама које су одговорне за припрему лабораторије за акредитацију, особама које су задужене за оцењивање лабораторија (аудиторима), особама задуженим за процену мерне несигурности резултата и свима осталима које занима ова тема.   

Радионице ће се одвијати у рачунарским салама уз употребу рачунарских програма који су потребни за спровођење валидације метода а кроз примере из праксе савладаће се решавање проблема који прате валидацију аналитичких метода.

Детаљан програм курса  са именима предавача и начином пријављивања налази се у прилогу.