Одбрана докторске дисертације (Татјана Црњански)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Татјане Црњански, под насловом: 

Развој и примена инструмента за процену учесталости и степена тежине етичких питања која се јављају у фармацеутској пракси јавних апотека у Србији".

Јавна одбрана је заказана за  петак 13.07.2018. године у 14,30 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Љиљана Тасић, редовни професор, председник комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Весна Бјеговић – Микановић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  3. Проф.др Мирко Савић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду – Економски факултет у Суботици