Одбрана докторске дисертације (Јелена Максић)

Обавештавамо јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Јелене Максић, под насловом:

"Карактеризација система течне хроматографије хидрофилних интеракција са УВ и МС/МС детекцијом у аналитици и биоаналитици олопатадина"

Јавна одбрана је заказана за  петак 20.07.2018. године у 12 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1. Проф.др Биљана Стојановић, ванредни професор, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Мирослав Кнежевић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  3. Проф.др Мирјана Меденица, редовни професор у пензији, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет