Одбрана докторске дисертације (Татјана Стојковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат магистар фармације Татјана Стојковић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

"Проспективна системска анализа ризика у процесу издавања лекова у јавној апотеци – перспектива унапређења квалитета услуга и безбедности пацијената"

Јавна одбрана је заказана за петак 06.07.2018. године у 11 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф. др Валентина Маринковић, ванредни професор, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Dr sc. Ulrich Jaehde, редовни професор, Универзитет у Бону – Фармацеутски факултет
  • Проф. др Љиљана Тасић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф. др Душанка Крајновић, ванредни  професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет