Обавештење о приступном предавању пријављених кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик)

Обавештење о приступном предавању пријављених кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на предметима:

  1. Страни језик фармацеутске струке – енглески језик;
  2. Страни језик струке – енглески језик (у медицинској биохемији са применом у фармацији);
  3. Страни језик у академској и професионалној комуникацији – енглески језик.

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду обавештава све заинтересоване да ће се дана 07.06.2018. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе бр. 450 у просторији А002 одржати приступно предавање кандидата који су се пријавили на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на предметима: Страни језик фармацеутске струке – енглески језик, Страни језик струке – енглески језик (у медицинској биохемији са применом у фармацији) и Страни језик у академској и професионалној комуникацији – енглески језик, који је објављен у листу “Послови” бр. 769 дана 21.03.2018. године и то:

  1. Др Леонтина Керничан, дипломирани професор енглеског језика у 11,00 часова
  2. Др Јелена Ракић, дипломирани професор енглеског језика у 12,00 часова

Пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Весна Половина, редовни професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду
  2. Др Надежда Стојковић, ванредни професор енглеског језика на Електронском факултету Универзитета у Нишу
  3. Др Валентина Маринковић, ванредни професор на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду

Тема предавања: “Академско писање на енглеском језику у фармацеутској струци”