Одбрана докторске дисертације (Тања Антуновић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм.-медицински биохемичар Антуновић Тања бранити докторску дисертацију, под насловом:

Биохемијски параметри оксидативног, нутритивног и инфламаторног статуса у предикцији морталитета код пацијента на хемодијализи

Јавна одбрана је заказана за петак 25.05.2018. године у 12 часова у Свечаној сали, Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Марина Стојанов , редовни професор у пензији, председник комисије, ментор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет  
  2. Проф. др Александра Стефановић, ванредни професор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Марина Ратковић, редовни професор, Универзитет у Подгорици – Медицински факултет