Мини-симпозијум "Тhe Serbian State Universities Projects Related to Oxidative Stress“

Мини-симпозијум са међународним учешћем под називом The Serbian State Universities Projects Related to Oxidative Stress ће бити одржан  22.05.2018. на Фармацеутском факултету Универзитета у Беогаду. Програм скупа можете преузети овде.