Изложба „Историја токсикологије“ у Галерији науке и технике САНУ

У Галерији науке и технике САНУ (Ђуре Јакшића 2) од 16. до 21. априла биће отворена изложба „Историја токсикологије“, у оквиру светског конгреса токсикологије, заједничког 10. Међународног конгреса токсикологије земаља у развоју и 12. Конгреса Удружења токсиколога Србије, који се одржава у Београду од 18. до 21. априла 2018. године.

Циљ изложбе јесте да упозна ширу јавност са развојем токсикологије у свету и код нас. Осмишљена је да се кроз постерску презентацију упознамо са догађајима и личностима који су обележили развој ове науке, као и са бројним међународним и националним удружењима токсиколога. Значајан део изложбе представљају експонати који сведоче о развоју токсикологије у Србији, међу којима су примерак «наркоманског сета» из прве половине двадесетог века, с оригиналним захтевом и извештајем судског токсиколога, као и старе апотекарске стојнице, књиге, примерци старих часописа и фотографије које прате развој токсикологије, али и ордења и признања која су за допринос развоју токсикологије и истраживањима у овој области добили професори Токсикологије Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, проф. Момчило Ст Мокрањац и проф. Данило Солдатовић.