Одбрана докторске дисертације (Ана Дамњановић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм. Ана Дамњановић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

In vitro испитивање антитуморске и антимикробне активности екстракта махоније, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt."

Јавна одбрана је заказана среду, 04.04.2018. године у 15.15 часова у Амфитеатру бр. 4, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Јелена Антић Станковић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Др Татјана Станојковић, виши научни сарадник Института за онкологију и радиологију Србије, ментор
  3. Др Гордана Здунић, виши научни сарадник Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф  Панчић"