Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Органска хемија

Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду обавештава заинтересоване да ће, у петак 23. 03. 2018. године у термину 1015 - 1100, др Предраг Јовановић одржати приступно предавање под називом:

Конформације циклохексана и деривата

Др. Предраг Јовановић је кандидат који се јавио на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Органска хемија, објављеног у листу „Послови“ број 763 од 07.02.2018. године. Тема предавања изабрана је, у складу са тематским јединицама градива Органске хемије, а од стране комисије у саставу:

др сц. Владимир Савић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,

др сц. Веле Тешевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет,

др сц. Милена Симић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет.

Предавање ће се одржати у рачунарској сали Фармацеутског факултета А5, са почетком у 1015.