Одбрана докторске дисертације (Биљана Тубић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат мр сци Биљана Тубић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

"Деривати етилендиамин-N,N'-ди-2-(3-циклохексил) пропанске киселине са потенцијалним цитотоксичним дејством – in silico/in vitro физичко-хемијска и АДМЕ карактеризација"

Јавна одбрана је заказана за петак 09.03.2018. године у 14,15 часова у амфитеатру бр. 3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

Проф.др Бојан Марковић, ванредни професор, председник комисије, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Проф.др Соте Владимиров, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Проф.др Тибор Сабо, редовни професор, Универзитет у Београду – Хемијски факултет

Проф.др Свјетлана Стојисављевић Шатара, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци – Медицински факултет

Доц.др Владимир Добричић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет