Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Фармацеутска физиологија

Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду обавештава заинтересоване да ће, у понедељак 5. 03. 2018. године у 17 часова у Свечаној сали Фармацеутског факултета, асистент Душанка Станић одржати приступно предавање под називом:

 Синаптичка трансмисија

Душанка Станић је једини кандидат који се јавио на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Фармацеутска физиологија, објављеног у листу „Послови“ број 763 од 07.02.2018. године.

Приступно предавање биће одржано пред комисијом у саставу:

др Босиљка Плећаш, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,

др Весна Пешић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет,

др Дејан Нешић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Медицински факултет