Одбрана докторске дисертације (Драгана Бачковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Драгана Бачковић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Утицај CYP2C19*2 варијанте гена на терапијски одговор у току примене клопидогрела код болесника са стенозом каротидних артерија„

Јавна одбрана је заказана за петак 09.02.2018. године у 12 часова у амфитеатру број 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Светлана Игњатовић, редовни професор, председник комисије, ментор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  2.       Др Мирјана Ковач, научни сарадник, Институт за трансфузију крви, Београд
  3.       Проф.др Драгослав Ненезић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  4.       Др Љиљана Ракићевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењесртво, Београд