Одбрана докторске дисертације (Санела Савић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Савић Санела, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Парентералне наноемулзије са слабо растворљивим психофармаколошким лековима: формулација, оптимизација и ин виво процена диспозиције„

Јавна одбрана је заказана за уторак 05.12.2017. године у 13 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф. др Снежана Савић, редовни професор, председник комисије, ментор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  2.       Проф. др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  3.       Проф. др Јела Милић, редовни професор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  4.       Др Небојша Цекић, ванредни професор, Универзитет у Нишу - Технолошки факултет у Лесковцу
  5.       Др сц. Данијела Ранђеловић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију