Одбрана докторске дисертације (Марија Тодосијевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Марија Тодосијевић бранити докторску дисертацију под насловом:

"Формулација, физичко-хемијска карактеризација и биолошка испитивања биокомпатибилних микроемулзија за дермалну и трансдермалну испоруку ацеклофенака"

Јавна одбрана је заказана за уторак 24.10.2017. године у 16 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф. др Снежана Савић, редовни професор, председник комисије, ментор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  2.       Проф. др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  3.       Др Мирјана Гашперлин, редовни професор, Универзитета у Љубљани – Фармацеутски факултет
  4.       Др Небојша Цекић, ванредни професор, Универзитет у Нишу - Технолошки факултет у Лесковцу