Одбрана докторске дисертације (дипл.фарм. Филиповић Мила)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Филиповић Мила, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Козметичке емулзије на бази природног алкил полиглукозидног емулгатора са липосом-инкапсулираним биљним матичним ћелијама: проучавање феномена на граници фаза и биофизичка мерења на кожи „

Јавна одбрана је заказана за уторак 10.10.2017. године у 11,30 часова у Свечаној сали,
на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Снежана Савић, редовни професор, председник комисије, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Гордана Вулета, редовни професор у пензији, ментор, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  • Доц.др Милица Лукић, доцент, Универзитета у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др Вељко Крстоношић, ванредни професор, Универзитета у Новом Саду – Медицински факултет