Одбрана докторске дисертације (Марина Пијановић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Пијановић Марина, бранити докторску дисертацију, под насловом:

Јавна одбрана је заказана за четвртак 28.09.2017. године у 12 часова у амфитеатру бр. 4, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  "Лонгитудиналне промене параметара за процену инсулинске резистенције, адипоцитокина и маркера формирања костију код здравних негојазних трудница" 

  1. Проф. др Славица Спасић, професор емеритус, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц. др Александра Стефановић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Др Душица Павловић, редовни професор, Универзитет у Нишу – Медицински факултет