Одбрана докторске дисертације (Елдина Ризвић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Ризвић Елдина, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„In vitro и in vivo фармаколошка карактеризација атипичног симпатомиметика леримазолина“

Јавна одбрана је заказана за суботу 07.10.2017. године у 12 часова у амфитеатру бр. 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Мирослав Савић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Ненад Угрешић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3.       Др Един Јусуфовић, доцент, Универзитет у Тузли – Медицински факултет, Босна и Херцеговина