Одбрана докторске дисертације (Дејан Јанчић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Дејан Јанчић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Традиција коришћења у исхрани, хемијске и нутритивне карактеристике самониклог и гајеног листа жућенице (Cichorium intybus L.Asteraceae)“  

Јавна одбрана је заказана за суботу 30.09.2017. године у 11 часова у амфитеатру бр. 3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Слађана Шобајић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Брижита Ђорђевић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3.       Др сц. Веле Тешевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Хемијски факултет
  4.       Проф.др Нада Ковачевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет