Одбрана докторске дисертације (Бојан Батинић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Бојан Батинић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Утицај модулације ГАБАA рецептора који садрже α5 подјединицу на промене понашања пацова пренатално изложених дејству липополисахарида“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 28.09.2017. године у 14 часова у амфитеатру бр. 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Мирослав Савић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Проф.др Ненад Угрешић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3.       Др Дубравко Бокоњић, редовни професор у пензији, Универзитет одбране у Београду – Медицински факултет Војномедицинске академије
  4.       Проф.др Босиљка Плећаш, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет