Одбрана докторске дисертације (Ана Ђурић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Ана Ђурић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Ефекат дисулфирама на механизме репродуктивне субакутне токсичности етанола и/или кадмијума код мужјака пацова“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 28.09.2017. године у 15 часова у амфитеатру бр. 3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Мирјана Ђукић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Др сц. Ивана Стевановић, виши научни сарадник, ментор, Универзитет одбране, Медицински факултет Војномедицинске академије, Београд
  3.       Доц.др Маријана Ћурчић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4.       Проф.др Марина Николић Ђуровић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  5.       Др сц Милош Петковић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет