Одбрана докторске дисертације (Валентина Радуловић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације дипл. фармацеута Валентине Радуловић, под насловом:

„Електрохемијско проучавање варениклина и бримонидина, и развој електроаналитичких метода за њихово одређивање у различитим матриксима“

Јавна одбрана је заказана за среду, 27.09.2017. године, у 12.00 часова у Амфитеатру бр. 2 Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Даница Агбаба, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Проф. др Мара Алексић, редовни професор, председник Комисије, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф. др Драган Манојловић, редовни професор, Универзитет у Београду-Хемијски факултет
  4. Проф. др Милош Јовановић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду-Медицински факултет