Одбрана докторске дисертације (Јелена Савић)

 да ће кандидат Јелена Савић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке карактеристике деривата ß-хидокси-ß-арилалканских киселина“

Јавна одбрана је заказана за петак 15.09.2017. године у 11 часова у амфитеатру бр. 2,

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Јасмина Брборић, ванредни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Санда Дилбер, доцент, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Соте Владимиров, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Марина Миленковић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  • Проф.др Силва Добрић, редовни професор, Универзитет одбране у Београду – Медицински факултет Војномедицинске академије