Петничка школа микроскопије

Четврта „Петничка школа микроскопије“ биће одржана у Истраживачкој станици Петница од 16. до 21.
септембра 2017. године.

Овај програм организују тимови Катедре за биологију ћелија и ткива Биолошког факултета Универзитета у
Београду и Одељења за биологију Истраживачке станице Петница. Намењен је студентима основних,
мастер и докторских студија који имају потребу да овладају неком од наведених техника и метода
микроскопије које налазе примену у биолошким и биомедицинским истраживањима.

На овогодишњој Школи, кроз практичан рад биће обрађене следеће теме:

  • Припрема узорака за светлосну микроскопију
  • Хистолошка бојења
  • Имунохистохемија и имунофлуоресценца
  • Технике бојења хромозома
  • Светлосна микроскопија
  • Флуоресцентна микроскопија
  • Конфокална микроскопија

Раман микроскопија и СТЕД микроскопија биће представљене кроз прегледна предавања.

Котизација за учешће на програму износи 250 ЕУР у динарској противвредности и поред учешћа на
програму, укључује и смештај на бази пуног пансиона у кампусу ИС Петница. За ограничен број
кандидата је омогућено умањење партиципације у максималном износу од 50 ЕУР.

За учешће се можете пријавити до 20. јула 2017. године, попуњавањем формулара на линку
(гоо.гл/YбфYмЛ)

За додатне информације, контактирајте нас на био@петница.рс

Флајер догађаја