Петничка школа молекуларне биологије – ПЦР у биолошким и биомедицинским истраживањима

Друга „Петничка школа молекуларне биологије – ПЦР у биолошким и биомедицинским истраживањима“ биће одржана у Истраживачкој станици Петница од 24. до 29. септембра 2017. године.

Овај програм организују тимови Центра за хуману молекуларну генетику Биолошког факултета Универзитета у Београду и Одељења за биологију Истраживачке станице Петница. Намењен је студентима основних, мастер и докторских студија који имају потребу да овладају неком од наведених метода молекуларне биологије.

На овогодишњој Школи, кроз интензиван менторски практичан рад, биће обрађене следеће теме:

  • Изолација ДНК из различитих типова биолошких узорака, агарозна гел електрофореза, флуориметријска квантификација ДНК
  • Оптимизација ПЦР протокола, дизајн прајмера
  • Идентификација тачкастих мутација, делеција и дупликација код наследних болести човека применом Сангеровог секвенцирања, РФЛП методе, алел-специфичног ПЦР-а, МЛПА уз анализу резултата
  • Примена микросателитских локуса у одређивању биолошког сродства
  • Примена (И)ССР маркера у популационо-генетичким истраживањима
  • ПЦР у реалном времену
  • Примена биоинформатичких алата за обраду података

Котизација за учешће на програму износи 250 ЕУР у динарској противвредности и поред учешћа на програму, укључује и смештај на бази пуног пансиона у кампусу ИС Петница. За ограничен број кандидата је омогућено умањење партиципације у максималном износу од 50 ЕУР.

За учешће се можете пријавити до 20. јула 2017. године, попуњавањем формулара на линку (goo.gl/c4VWLN)

За додатне информације, контактирајте нас на bio@petnica.rs

Флајер догађаја