Одбрана докторске дисертације (Аида Бегић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће дипл. фармацеут Аида Бегић  јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Интерференција тиолних група метаболита дисулфирама са глутатионским одговором на оксидативни стрес индукован кадмијумом и /или алкохолом у јетри пацова“

Јавна одбрана је заказана за четвртак, 15.06.2017. године у 13.30 часова у Свечаној сали Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Мирјана Ђукић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Проф. др Милица Нинковић, ванредни професор, ментор, Универзитет одбране – Медицински факултет Војномедицинске академије, Београд
  3. Проф. др Драгана Вујановић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Доц. др Данијела Ђукић-Ћосић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  5. Доц. др Милена Симић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет