Одбрана докторске дисертације (Даница Мицхаличкова)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће магистар фармације Мицхаличкова Даница  јавно бранити докторску дисертацију под насловом:

„Утицај суплементације сојем Lactobacillus helveticus L10 на маркере имунолошког и оксидативног статуса врхунских спортиста“

Јавна одбрана је заказана за среду, 14.06.2017. године у 13.00 часова у Амфитеатру бр. 4 Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

 

  1. Проф. др Брижита Ђорђевић, редовни професор, ментор, председник Комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет 
  2. Др Рајна Минић, виши научни сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме, Торлак
  3. Проф. др Јелена Котур-Стевуљевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Др Наташа Голић, научни саветник, Универзитет у Београду – Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
  5. Доц. др Бојана Видовић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет