Одбрана докторске дисертације (Нада Ћујић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат Нада Ћујић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Оптимизација екстракције плода ароније, Aronia melanocarpa (michx.) Elliott, микроинкапсулација екстракта методама електростатичке екструзије и сушењем распршивањем“

Јавна одбрана је заказана за петак 26.05.2017. године у 11,15 часова у амфитеатру бр. 3,

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Светлана Ибрић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Др Катарина Шавикин, научни саветник, ментор, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд
  3. Проф.др Бранко Бугарски, редовни професор, Универзитет у Београду – Технолошко-металрушки факултет
  4. Др Невена Михаиловић-Станојевић, научни саветник, Универзитет у Београду – Институт за медицинска истраживања
  5. Др Гордана Здунић, виши научни сарадник, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд