Одбрана докторске дисертације (Схенгер Мусбах Салем Мохамед)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата Shenger Musbah Salem Mohamed, под насловом:

„ Квантитативни односи структуре и ретенционих особина одабраних лиганада алфа адренергичких и имидазолизнских рецептора у танкослојној хроматографији“

„Quantitative structure retention relationships of selected alpha adrenergic and imidazoline receptors ligands in thin layer chromatography“

Јавна одбрана је заказана за  четвртак 13.04.2017. године у 14 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1.       Проф.др Даница Агбаба, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2.       Доц.др Славица Ољачић, доцент, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3.       Доц.др Катарина Николић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4.       Проф.др Живослав Тешић, редовни професор, Универзитет у Београду – Хемијски факултет