Апотека проф.др Мирјана Ступар

Апотека Београд отворила је нову здравствену установу на Канаревом брду, која је добила име по проф. др Мирјани Ступар. Професорка Ступар је била декан Фармацеутског факултета и шеф Института/Катедре за фармацеутску технологију и козметологију. Проф. др Мирјана Ступар дала је огроман допринос афирмацији фармацеутске струке и унапређењу услова за наставу и научноистраживачки рад на Факултету. Са великом преданошћу и ентузијазмом ангажовала се у активностима набавке значајне опреме и неопходне стручне литературе и успостављања сарадње са разним институцијама и лабораторијама у земљи и иностранству. Залагала се за одржавање сталних и непосредних контаката са колегама из струке у циљу заједничког унапређења стручног рада у области фармације.