Одбрана докторске дисертације (Eihab Omar Ahmed Mohammed Yousif)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат  Eihab Omar Ahmed Mohammed Yousif, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Упоредна анализа састава, антимикробне, антиоксидантне и спазмолитичке активности етарских уља Цyмбопогон нерватус (Хоцхст.) Цхиов. и Цyмбопогон сцхоенантхус (Л.) Спренг (Поацеае) из Судана“ ("Comparative analyseis of chemical composition, antimicrobial, antioxidant and spasmolytic activity of essential oils Cymbopogon nervatus (Hochst.) Chiov. and Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng (Poaceae) from Sudan“)

Јавна одбрана је заказана за понедељак 20.03.2017. године у 12 часова у Свечаној сали,на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

1. Проф.др Нада Ковачевић, редовни професор, ментор, председник комисије, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

2. Доц.др Милица Дробац, доцент, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет

3. Проф.др Сузана Бранковић, редовни професор, Универзитет у Нишу-Медицински факултет