Одбрана докторске дисертације (дипл.фарм. Јелена Јанићијевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да ће кандидат дипл.фарм. Јелена Јанићијевић, бранити докторску дисертацију, под насловом:

„Карактеризација природних и модификованих дијатомита као потенцијалних функционалних материјала/ексципијенаса за фармацеутску примену“

Јавна одбрана је заказана за четвртак 16.03.2017. године у 14,30 часова у амфитеатру 3,

на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Јела Милић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Данина Крајишник, доцент, ментор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  3. Др Александра Даковић, научни саветник, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд
  4. Проф.др Радица Степановић-Петровић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
  5. Доц.др Бојан Чалија, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет