Приступно предавање на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област

Фармацеутски факултет, Универзитета у Београду обавештава заинтересоване да ће, у уторак 28. 02. 2017. године у термину 1115 - 1200, др Гордана Тасић одржати приступно предавање под називом:

„ Механизам алдолних реакција и примена у формирању C-C везе ”

Др. Гордана Тасић је кандидат који се јавио на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Органска хемија, објављеног у листу „Послови“ број 710 од 25.01.2017. године.

Тема предавања изабрана је, у складу са тематским јединицама градива Органске хемије 1, а од стране комисије у саставу:

др сц. Зорана-Токић Вујошевић, ванредни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,

др сц. Веселин Маслак, ванредни професор, Универзитет у Београду - Хемијски факултет,

др сц. Милена Симић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,

др сц. Милош Петковић, доцент, Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,

Предавање ће се одржати у рачунарској сали Фармацеутског факултета А5, са почетком у 1115.